Drakepit

Ik ben aangesloten bij het gastouderbureau Drakepit. Hun visie op opvoedkunst omarm ik helemaal.

Drakepit is in 2009 opgericht door Tessa Dirksen (en Dörte Best) vanuit de overtuiging dat de toekomst van de kinderopvang kleinschalig moet zijn en in huiselijke sfeer hoort te liggen en vanuit de wens dit te verbinden met de antroposofische kijk op kinderen en hun ontwikkeling. Daarnaast hecht Drakepit groot belang aan de pedagogische professionaliteit, sociale competentie en persoonlijke reflectie van de bij hen aangesloten professionals.

In 2019 werden de commerciële activiteiten van de Stichting overgenomen door Drakepit Kinderopvang BV en ging de Stichting zich meer bezighouden met hoe zij hun visie op kinderopvang en opvoeding in het algemeen nog meer in de wereld kunnen zetten.

Als inspratiebron voor hun pedagogische visie noemt Drakepit in het beleid onder meer de duitse heilpedagoog Henning Köhler. Ook hierin kan ik me helemaal vinden.

Uittreksel van de website van Drakepit:

Waarom heten we Drakepit?

Volwassen worden en de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid, maar ook het verwerven van sociale competenties, compassie en liefde voor mens, dier en natuur is een grote klus. Er is moed en energie nodig om dit spannende avontuur aan te gaan. Stichting Drakepit wil een bijdrage leveren aan een veilige bedding van waaruit kinderen deze energie en moed op kunnen doen. In de hoop dat ze met nieuwsgierigheid en optimisme de wereld in durven te stappen. In de antroposofie worden de eigenschappen van kracht, moed en sterkte door de aartsengel Michael belichaamd. Michael wordt vaak uitgebeeld als overwinnaar van de draak. Iets van deze kwaliteiten wilden we terug laten komen in onze naam, vandaar dat we kozen voor Drakepit en vandaar het motto dat we voor Drakepit hebben gekozen:

Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders dan iets
Wat onze liefde nodig heeft.

Rainer Maria Rilke

Voor verdere informatie zie drakepit.nl

Drakepit

Ik ben aangesloten bij het gastouderbureau Drakepit. Hun visie op opvoedkunst omarm ik helemaal.

Drakepit is in 2009 opgericht door Tessa Dirksen (en Dörte Best) vanuit de overtuiging dat de toekomst van de kinderopvang kleinschalig moet zijn en in huiselijke sfeer hoort te liggen en vanuit de wens dit te verbinden met de antroposofische kijk op kinderen en hun ontwikkeling. Daarnaast hecht Drakepit groot belang aan de pedagogische professionaliteit, sociale competentie en persoonlijke reflectie van de bij hen aangesloten professionals.

In 2019 werden de commerciële activiteiten van de Stichting overgenomen door Drakepit Kinderopvang BV en ging de Stichting zich meer bezighouden met hoe zij hun visie op kinderopvang en opvoeding in het algemeen nog meer in de wereld kunnen zetten.

Als inspratiebron voor hun pedagogische visie noemt Drakepit in het beleid onder meer de duitse heilpedagoog Henning Köhler. Ook hierin kan ik me helemaal vinden.

Uittreksel van de website van Drakepit:

Waarom heten we Drakepit?

Volwassen worden en de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid, maar ook het verwerven van sociale competenties, compassie en liefde voor mens, dier en natuur is een grote klus. Er is moed en energie nodig om dit spannende avontuur aan te gaan. Stichting Drakepit wil een bijdrage leveren aan een veilige bedding van waaruit kinderen deze energie en moed op kunnen doen. In de hoop dat ze met nieuwsgierigheid en optimisme de wereld in durven te stappen. In de antroposofie worden de eigenschappen van kracht, moed en sterkte door de aartsengel Michael belichaamd. Michael wordt vaak uitgebeeld als overwinnaar van de draak. Iets van deze kwaliteiten wilden we terug laten komen in onze naam, vandaar dat we kozen voor Drakepit en vandaar het motto dat we voor Drakepit hebben gekozen:

Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders dan iets
Wat onze liefde nodig heeft.

Rainer Maria Rilke

Voor verdere informatie zie drakepit.nl